Showing 21 Result(s)

Verkeer op R4 over één rijstrook

Om de aanleg van het nieuwe afrittencomplex Rieme-Noord vlot te laten verlopen, moet al het verkeer rond deze werfzone op één in plaats van op twee rijstroken. Hierdoor verwacht men vanaf maandag 19 september zware verkeershinder op de R4 in Evergem. Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt al maanden aan het nieuwe knooppunt op de R4, een ontsluiting voor het bedrijventerrein Rieme-Noord in de haven van Gent. Vanaf maandag werkt de aannemer in de middenberm van de R4. Hij maakt …

Het wegdek van Zelzatebrug is tijdelijk hersteld.

De Afdeling Maritieme Toegang van Departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft de belofte ingevuld om het wegdek van Zelzatebrug tijdelijk te herstellen. Een ploeg wegenwerkers was in de hitte een hele dag in de weer met heet asfalt om er de vele putten en kloven te dichten. Het wegdek lag er dan ook schandalig bij. Normaal zou de brug deze zomer hersteld dienen te worden, maar doordat het samenstelling voor de brugbekleding niet op punt stond, werden de werken een …

Albert De Jaeger uit Belsele is 100 jaar geworden

Albert De Jaeger uit Belzele bij Evergem blies 100 kaarsjes uit. De eeuweling woont momenteel bij zijn dochter Norma, aan de Brugsesteenweg. Albert groeide op in een gezin van tien kinderen in het Kromveldstraatje. Hij trouwde in oktober 1944 met Suzanne Rysselaere, die in 1995 overleed. Albert heeft twee kinderen, zeven kleinkinderen en tien achterkleinkinderen. In de jaren zestig was Albert actief in de gemeenteraad van Belzele. Hij was ook lange tijd scheidsrechter. Het gemeentebestuur en ook de oud-strijdersbond NSB …

Actie voor traag verkeer te Assenede

De N-VA Assenede heeft actie gevoerd voor trager verkeer. De hele maand september zullen de mandatarissen opduiken op plaatsen waar het zone 30 is, maar waar veel te vaak sneller gereden wordt. Het startschot werd gegeven rond de gemeenteschool in Assenede. Met een spandoek ‘Graag trager’ werd de aandacht gevestigd op het probleem. “Wat ons opviel: bestuurders weten blijkbaar nog steeds niet dat onze dorpskernen zone 30 zijn”, zegt voorzitter Dany Van Hyfte. “De aangebrachte borden zijn dan ook klein …

Verkaveling krijgt zes straatnamen te Evergem

De zes nieuwe straten in het eerste deel van de nieuwe verkaveling tussen de Droogte en de Maagdekensstraat in Evergem hebben hun naam gekregen. De Marjoleinstraat start in de Maagdekensstraat en sluit aan op de nieuw aan te leggen weg in de verkaveling. De straat die aansluit op de Droogte wordt de Korianderstraat. De andere straten midden in de verkaveling worden de Kamilleweg, Kalmoesweg, Kaneelweg en Komijnweg. De gemeente houdt nu een openbaar onderzoek waarbij iedereen bezwaren of opmerkingen kan …

Werken voor verdubbeling van de Tractaatweg beginnen in 2017

De veelbesproken en langverwachte verdubbeling van de Tractaatweg tussen Zelzate en Terneuzen start in 2017. Dat laat de provincie Zeeland weten. Om die verdubbeling te realiseren worden de kruispunten tussen Axel en de grens met Zelzate afgesloten. Dit om de viaducten die er in de toekomst zullen komen te kunnen realiseren. De verdubbeling van de Tractaatweg moet voor een betere verkeersafwikkeling zorgen tussen de havens van Gent en Terneuzen. De werken moeten klaar zijn in 2019. Omdat de omvorming van …

Fietsers moeten nog tot 2018 geduld hebben in Wachtebeke.

Het kruispunt van de Stationstraat, Rechtstro en de Smishoek staat al jaar en dag bekend als het gevaarlijkste kruispunt van Wachtebeke. In afwachting van een definitieve herinrichting in 2018 werd er al een fietsopstelvak voorzien. Zes jaar geleden liet de negenjarige Julie Laure Vercauteren er het leven toen ze met haar fiets onder een vrachtwagen terecht kwam. Twee jaar later kwam er op bijna dezelfde plek de 19-jarig Tim Hillewaert om het leven bij een ongeval met zijn bromfiets. Beide …

Er wordt straks gestart met de aanleg van een Finse piste op het jeugd- en sportdomein ‘Ter Walle’ in Oosteeklo.

Het gaat over de laatste fase van de uitbouw van een jeugd- en sportsite in het hartje van Oosteeklo. De startvergadering met de betrokken aannemer staat gepland op 6 september. Verwacht wordt dat de werken, die geraamd worden op 45.000 euro inclusief BTW, kort daarna zullen starten. De Finste piste is ongeveer een halve kilometer lang en loopt over het volledige domein. Met deze aanleg is de realisatie van het jeugd- en sportdomein ‘Ter Walle’, dat in de zomer van …

Verbouwing Zelzaats gemeentehuis stilgelegd.

Provinciegouverneur Jan Briers laat de verbouwingswerken aan het gemeentehuis onmiddellijk stil leggen. En ook de aanstelling van een logistiek medewerker bij de gemeentelijke basisschool wordt teniet gedaan. Volgens de gouverneur zijn er nog veel onduidelijkheden in het dossier van de verbouwingswerken dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd. De schorsing van de aanstelling van een logistiek medewerker komt er omdat niet alle kandidaten gelijkwaardig behandeld werden tijdens de aanwervingsprocedure. Beide beslissingen komen er door een klacht van oppositiepartij PVDA+. “Ik begrijp …

Werken aan de Zelzaatse brug

Burgemeester Bruggeman kwam tussen om kleine herstellingswerken te laten uitvoeren aan de klapbrug. De werken zullen doorgaan op woensdag 14 september 2016. Voor de zeevaart is er een stremming voorzien tussen 7u00 en 13u00, wat betekent dat in deze periode de brug dus niet geopend zal worden. Het wegverkeer zal afwisselend op één rijstrook worden afgeleid, voor fietsers en voetgangers is er geen hinder.