Radio ZRO

38 nieuwe zomereiken aangeplant in de kanaalgemeente

Deze morgen plantten enkele vrijwilligers van de Zelzaatse milieuraad en de vzw Give it Back 38 zomereiken naast het fietspad dat de Groene Briel met de Denderdreve verbindt.

Natuur-en milieuorganisatie ‘Give it Back’ kocht onlangs 38 zaailingen van de Oosteeklose Vredesboom aan en schonk deze aan de gemeente.

De aanplant vervangt de populieren, waarvan de wortels het fietspad dermate beschadigden dat er een onveilige situatie ontstond.  “Zomereiken vormen geen gevaar voor het wegdek,” zegt milieuschepen Steven De Vuyst.  “We hebben ze ten noorden van de aanpalende tuinen ingepland, waardoor er geen schaduwhinder zal zijn voor de omwonenden.”

Uiteraard stak schepen Steven De Vuyst mee de handen uit de mouwen: “We aanvaardden het geschenk van Give it Back met veel plezier.  Het gemeentebestuur zet in op de vergroening van onze omgeving.  Laat dit het startschot zijn om de komende vijf jaar voor elke inwoner een nieuwe boom aan te planten.”

foto © Vivien De Baets