Radio ZRO

Actie voor traag verkeer te Assenede

De N-VA Assenede heeft actie gevoerd voor trager verkeer. De hele maand september zullen de mandatarissen opduiken op plaatsen waar het zone 30 is, maar waar veel te vaak sneller gereden wordt. Het startschot werd gegeven rond de gemeenteschool in Assenede. Met een spandoek ‘Graag trager’ werd de aandacht gevestigd op het probleem. “Wat ons opviel: bestuurders weten blijkbaar nog steeds niet dat onze dorpskernen zone 30 zijn”, zegt voorzitter Dany Van Hyfte. “De aangebrachte borden zijn dan ook klein en te weinig in beeld. Wij willen dit aangevuld zien met een duidelijke wegmarkering als bijkomend signaal.”

Add comment