Showing 57 Result(s)

Geslaagde ‘peukenslag’ in de kanaalgemeente

Milieuschepen Steven De Vuyst organiseerde woensdag 20 november met de medewerking van afvalintercommunale IDM een zwerfvuilactie met de nadruk op sigarettenpeuken.  Volgens kenners, de ‘propere pioniers’, maken die een steeds groter deel van het zwerfvuil uit.  Meer dan dertig vrijwilligers trokken naar het Groenplein, de Grote Markt en het busstation om peuken te ruimen. Niet alleen propere pioniers, maar ook jongeren, kinderen met hun ouders en geëngageerde inwoners.  Samen haalden ze meer dan 6.000 peuken van de Zelzaatse straten. “Het bewijs …

Jeugdauteur ‘Roald Dahl’ centraal tijdens Voorleesweek

De  Voorleesweek zet jaarlijks ‘het belang en het plezier van voorlezen in de kijker zet’.  Het team van de Zelzaatse bibliotheek werkte een tof voorleesproject rond Roald Dahl voor de derde leerjaren uit.   Juf Belinda en juf Isabel van basisschool GO! De Reigers mochten de spits afbijten.  Met het gedicht ‘Waardeloos’ als teaser focuste Tine de leerlingen onmiddellijk richting Roald Dahl.  Na een fragment uit ‘De Tovervinger’, speurden ze per twee naar negen keer Roald Dahl in de bib.  In …

Café Chantant in Klein Rusland

Woensdag 20 november 2019 nodigt de heemkundige kring Selsaete‘ een heus  ‘Café Chantant’ uit naar het buurtontmoetingscentrum in Klein Rusland.  Gentenaar Fred Geirnaert brengt samen met zijn muzikant Ronny Marino authentiek Gents Cabaret doorspekt met Franse chansons.  Een professioneel muzikaal programma vol Gents amusement en entertainment. De conferences, muziek en humor volgen elkaar in ijltempo op. Buiten het gekende Gentse café-chantant genre is er ook plaats voor het Franse chanson van onder andere Maurice Chevalier, een programma om echt van …

Inschrijvingen intocht Sinterklaas 2019 gestart

Deze morgen zijn de inschrijvingen voor de intocht van Sinterklaas op 30 november 2019 in Zelzate gestart.  Alle leerlingen van de Zelzaatse basisscholen kregen een uitnodiging met kleurplaat voor dit jaarlijkse evenement.  Kinderen tussen 3 en 10 jaar én inwoner van Zelzate die op 30 november een tas vol verrassingen wensen af te halen, hebben tot woensdag 20 november 2019 de kans om in te schrijven.  Leden van de gemeentelijke feestcommissie noteren graag hun inschrijving op dinsdag 19 en woensdag …

Expo Margareta Van Acker in de bibliotheek

Sinds april dit jaar krijgen amateurkunstenaars de kans individueel of in groep te exposeren in de Zelzaatse bib. De bibliothecaris en het beheersorgaan houden het concept bewust laagdrempelig om iedereen de mogelijkheid te bieden hieraan te participeren.  “Wij geven niet-professionele kunstenaars de kans met hun werken naar buiten te komen om anderen te laten kennismaken met hun talent,” klinkt het unaniem.  “Het is een win-winsituatie, bibliotheekgebruikers laten kennismaken met kunst in de breedste zin van het woord en kunstliefhebbers laten …

Onderhoudswerken bij Rain Carbon veroorzaken mogelijks geurhinder

Van zaterdag 16 tot en met zaterdag 23 november 2019 wordt de benzoldistillatie, de zogenaamde BTX-afdeling,  bij Rain Carbon in Zelzate stilgelegd voor onderhoudswerken.  Volgens een mededeling van het bedrijf kan dit kortstondig geur- en/of lawaaihinder veroorzaken.  Ze verzekeren de omwonenden dat ze al het mogelijke doen om de hinder voor de buren tot het strikte minimum te beperken.  Uiterlijk op zaterdag 23 november 2019 wordt de BTX-afdeling terug opgestart en zijn mogelijke problemen van de baan.

Kinderburgemeester en basisscholen prominent aanwezig bij herdenking Wapenstilstand

Overal in ons land wordt stilgestaan bij Wapenstilstand.  Maandag 11 november 1918 zwegen eindelijk de wapens. 101 jaar later wordt die Eerste Wereldoorlog en de miljoenen slachtoffers nog steeds herdacht in de meeste gemeenten. Ook in de kanaalgemeente was dit het geval, waar een indrukwekkend eerbetoon plaatsvond. De herdenkingsplechtigheid startte met een mis in de Sint-Laurentiuskerk, daarna trok de stoet onder begeleiding van harmonie Noorderlicht door de straten van Zelzate.  Bij verschillende monumenten en op de gemeentelijke begraafplaats brachten oudstrijders, …