Radio ZRO

Breaking news: Ongunstig advies R4WO

Het Zelzaats College van Burgemeester en Schepenen verleende vandaag ongunstig advies aan de NV De Werkvennootschap in het kader van het dossier R4WO.

Deze beslissing kwam tot stand tot stand gekomen op basis van

  • de omgevingsvergunningsaanvraag met alle de bijhorende stukken;
  • 2.408 bezwaarschriften die werden ingediend gedurende de periode van het openbaar onderzoek;
  • de negatieve adviezen, uitgebracht door de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening en de Milieuraad;
  • de inhoudelijke beoordeling van de omgevingsambtenaar.

Het bestuur erkent dat zich maatregelen opdringen tot het realiseren van veiligere kruispunten op de R4.  Ook biedt de huidige wegeninfrastructuur onvoldoende antwoorden op de mobiliteitsvragen van vandaag en morgen.

“Toch vertoont het zeer lijvige dossier R4WO grote lacunes op het vlak van kennis en onderzoek.,” zegt burgemeester Brent Meuleman namens het CBS.  “Verschillende beoogde doelstellingen worden niet behaald. De niet te ontkennen impact op onze gemeente, in het bijzonder op de leefbaarheid in onze wijken en buurten, op de gezondheid van onze inwoners én op de lokale mobiliteit en verkeersveiligheid, kunnen en mogen niet genegeerd worden.“

“Het gemeentebestuur stelt de belangen van haar inwoners voorop en roept De Werkvennootschap op het huiswerk opnieuw te maken, met voldoende ruimte voor uitgebreide consultatie van alle betrokken actoren, ruime inspraak voor onze inwoners en sterke ambities op het vlak leefbaarheid, gezondheid en lokale mobiliteit,” besluit Brent Meuleman,.

kaart © De Werkvennootschap R4O