Bruggen Sas van Gent en Sluiskil gestremd voor onderhoud, bij Sas geen alternatief voor fietsers

Rijkswaterstaat voert werkzaamheden uit aan enkele draaibruggen over het Kanaal Gent-Terneuzen in North Sea Port: op maandag 9 maart in Sas van Gent, en op zondag 15 maart en maandag 23 maart bij Sluiskil.

Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, zijn de bruggen die dagen gestremd voor het wegverkeer.  De werkzaamheden passen in het ombouwen van de draaibruggen om ze vanop afstand te kunnen bedienen. De ombouw is vermoedelijk medio 2021 gereed. 

Stremming wegverkeer Sas van Gent 

Op maandag 9 maart is de brug bij Sas van Gent van 9 tot uiterlijk 18 uur gestremd voor wegverkeer. Er geldt die dag een omleidingsroute. Die staat met gele borden aangegeven. Het openbaar vervoer heeft zijn route en dienstregeling op de stremming aangepast. Voor fietsers is er geen alternatief voorzien.

Stremming weg- en treinverkeer Sluiskil 

Op zondag 15 maart is de brug bij Sluiskil tussen 13 en 21 uur gestremd voor weg- en treinverkeer. Maandag 23 maart geldt een stremming voor het weg- en treinverkeer tussen 7 en 13 uur. Automobilisten kunnen omrijden via de Sluiskiltunnel. Voor langzaam verkeer geldt een omleidingsroute via het sluizencomplex van Terneuzen. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van het pontje. 

Foto North Sea Port