Buitenschoolse opvang in Zelzate gaat staken

De drie vakbonden ABVV, ACV en ACLVB organiseren op 2 en 3 oktober 2018 een nationale actiedag rond pensioenen en eindeloopbaan in de verschillende gewesten. Hierdoor kan er hinder zijn bij het openbaar vervoer en in de buitenschoolse opvang. De Speelwolk en Villa Wapiwi zullen de deuren van de buitenschoolse opvang niet openen.