Burgemeester reageert op grenscontroles

Deze voormiddag hielden de politiemensen van zone Puyenbroek de eerste grenscontroles. “Als iedereen zich aan de regels zou houden, was dit niet nodig. Het overgrote deel van de bevolking houdt zich gelukkig zeer plichtbewust aan de richtlijnen en regels. Helaas blijft een deel nog te onvoorzichtig, soms zelfs hardleers. Dat kon ik vanmorgen zelf vaststellen.”,aldus burgemeester Brent Meuleman. De grenzen zijn niet hermetisch afgesloten, dat is gewoon onmogelijk. Bovendien zijn bepaalde verplaatsingen nog toegestaan. Enkel hoogstnodige verplaatsingen (voor het werk, zorgtaken en transport) mogen nog doorgaan. Recreatief en toeristisch verkeer zijn verboden.

Politie

De burgemeester staat zeker achter de beslissing, alleen moet er extra ondersteuning komen om controles uit te voeren. De drie grensgemeenten in onze politiezone alleen al tellen samen tientallen kleine grensovergangen. Vandaag gaan we de voordeur bewaken, maar staat de achterdeur wagenwijd open. De burgemeesters van het Meetjesland hebben om een (virtueel) overleg met de gouverneur gevraagd. Onze politiemensen hebben nu al de handen vol met de Coronacrisis. Ook al is er ondersteuning van de federale politie, bijkomende versterking is nodig. Er is bovendien nood aan een uniforme aanpak. Politiezones zijn geen eilanden. Misschien kunnen defensie en de civiele bescherming ondersteuning bieden?