Buurtbewoners Wittouck ongerust over ombouw R4WO

Een aantal buurtbewoners uit de wijk Wittock in Zelzate maken zich grote zorgen over de leefkwaliteit in hun wijk. De plannen om de R4 om te bouwen tot een primaire weg maakt hen extra ongerust. Naast de lawaaihinder zullen ook enkele huizen en tuinen moeten onteigend worden. Deze moeten plaatsmaken voor een gepland viaduct. Daarom starten enkele buurtbewoners met een bevraging in de buurt.

Complex project

De plannen maken deel uit van een volledig project waarin de R4 rond de Gentse kanaalzone een vlottere doorstroming moet krijgen. Het project ter hoogte van Zelzate Oost is vrij complex. Temeer de N62 vanuit Nederland aansluiting moet vinden met de E34 en de R4. Ook vergt de spoorlijn L204 Gent-Terneuzen bijkomende tunnelkokers en bruggen  om in de plannen te verweven. 

Info-café

Tijdens het infocafé vorig jaar konden de buurtbewoners een kijkje nemen in de plannen. De plannen toonden volgens buurtbewoners niet duidelijk welke impact de ombouw heeft voor de buurt. Een aantal verontruste buurtbewoners zullen nu een bevraging opstarten en zullen rond gaan in de meest getroffen straten van de wijk Wittouck. In die bevraging willen ze onder andere polsen naar wat de mensen vinden van de plannen en wat de impact op hun dagelijks leven zal zijn. De initiatiefnemers zullen aan de hand van deze bevraging het draagvlak onderzoeken om eventueel een wijkcomité op te richten waarmee ze dan verder hun wijk kunnen vertegenwoordigen. Als het draagvlak groot genoeg is, zullen ze ook met hun bezorgdheden naar AWV en het gemeentebestuur stappen om ook daar steun te zoeken.