Radio ZRO

De nieuwe kindergemeenteraad beslist mee over het beleid

Op woensdag 13 oktober legden 21 leerlingen de eed af als vertegenwoordiger van de kindergemeenteraad. Vier leerlingen waren verhinderd en doen dit op een later moment. Op de kindergemeenteraad stellen kinderen ideeën aan elkaar voor en bespreken die samen. De raad komt drie keer per jaar samen in de raadzaal in het Administratief Centrum Evergem.

De kindergemeenteraad bestaat uit leerlingen van de verschillende scholen in Evergem. Ze worden geholpen door de burgemeester, de schepen van Jeugd en een medewerker van Jeugd. De kinderen in de kindergemeenteraad worden verkozen op school. Zij vertegenwoordigen alle kinderen van Evergem.

Ideeën voorstellen

De kinderen stellen ideeën voor aan elkaar en bespreken die samen. De thema’s worden aangereikt door de leerlingen van de scholen. Zo kan bijvoorbeeld iemand aangeven dat een speelpleintje in de buurt aan vernieuwing toe is. De burgemeester, schepen van Jeugd en jeugdmedewerker helpen hierbij. Ze luisteren naar elkaar en zoeken samen naar de beste oplossing. Ook de gemeentediensten kunnen een idee voorstellen aan de kindergemeenteraad. Zo komen ze te weten hoe kinderen denken over hun idee.

Sponsor: Kantoor DPV