Eerste adviesraad voor dierenwelzijn

Maandag 17 februari 2020 is de allereerste adviesraad voor dierenwelzijn in Zelzate geïnstalleerd.  De drieëntwintig aanwezigen van de raad verkozen Liesbeth Van Moerkerke als voorzitter (op de foto zittend in het midden). 

In november 2019 keurde de gemeenteraad op voorzet van schepen van dierenwelzijn Isabel Dellaert (sp.a) de oprichting van zo’n raad goed.  “De vraag kwam eigenlijk van een groepje geëngageerde burgers”, zegt schepen Isabel Dellaert. “Die inwoners vonden dat de oprichting van een adviesraad een ‘must’ was, nu er sinds deze legislatuur een bevoegdheid dierenwelzijn bestaat”. Na een informele bijeenkomst deed men een aanvraag bij het college van burgemeester en schepenen.   Voor het college leek het een logische zaak hier op in te gaan.”

Zelzate bewijst zo dat ze een diervriendelijke gemeente wil zijn. Benieuwd wat de kersverse adviesraad in petto heeft voor dierenliefhebbers.

foto © Isabel Dellaert