Er komen dan toch grenscontroles

Naar aanleiding van het coronavirus heeft kernkabinet beslist om grenscontroles in te voeren. Dit is op vraag van de lokale politiezones, zij zullen dan ook de controle uitvoeren. Concreet wil dit betekenen dat mensen uit niet grensgebieden niet meer de Belgische grens kunnen oversteken, ze zullen teruggestuurd worden. Transport van goederen, kan wel nog doorgaan.