Evergem draagt uitbating Recyclagepark over aan IVM

Vanaf 1 januari 2020 gebeurt de uitbating van het Recyclagepark van Evergem door afvalintercommunale IVM. Dat besliste de laatste gemeenteraad. Op die manier wil de gemeente een kwalitatieve dienstverlening op een kostenefficiënte manier voorzien. De personeelsleden die als parkwachter zijn aangesteld, behouden hun job.

Afvalintercommunale IVM

IVM werkt samen met 15 steden en gemeenten uit het Meetjesland aan een afval- en milieubeleid. Ze staat eveneens in voor de huis-aan-huis afvalinzameling van restafval, PMD en papier en karton.

Op termijn streeft afvalintercommunale IVM naar meer uniformiteit en een gezamenlijk afvalbeleid binnen de verschillende afvalintercommunales en hun gemeenten. Een eerste stap hierbij is de overname van het beheer van de recyclageparken.

De gemeente blijft eigenaar van de grond en de infrastructuur van het Recyclagepark. Ook nieuwe investeringen gebeuren door de gemeente. Evergem behoudt eveneens autonomie over de openingsuren en de tarieven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *