Radio ZRO

Gemeente blijft handhaven op permanente bewoning op vakantiepark Marina Beach

De gemeente Terneuzen controleerde op 18 mei opnieuw op vakantiepark Marina Beach. De controle richtte zich onder meer op de recreatieverblijven op Marina Beach en of deze daadwerkelijk recreatief worden gebruikt, zoals uitsluitend is toegestaan. Daarnaast werd ook gekeken of eerder geconstateerde overtredingen waren beëindigd. Op basis van de resultaten van de controle heeft het college besloten om twee bewoners een last onder dwangsom op te leggen en acht bewoners een voornemen last onder dwangsom.

Twee bewoners krijgen een last onder dwangsom van € 25.000,- opgelegd, omdat zij na een eerdere controle gevraagd zijn om te stoppen met permanent wonen op het park maar dit niet hebben gedaan. Acht bewoners, die bij eerdere controles niet zijn aangetroffen, krijgen een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom om het permanent wonen op het park te beëindigen. Ook nu gaat de gemeente coulant om met bewoners die vanwege bijzondere omstandigheden nog niet kunnen verhuizen en biedt daarbij maatwerk. Drie personen die inmiddels zijn verhuisd, ontvangen een brief dat het voornemen tot het opleggen van een dwangsom wordt ingetrokken.

Categorieën

Archieven