Hitte geen domper op de speelvreugde

Speelplein D’Maxz zal ondanks de hitte toch doorgaan nu donderdag, net zoals alle andere weekdagen (inclusief geplande activiteiten) deze week.

Er worden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de kinderen niet onwel worden. Zo zal er, net zoals altijd, drinkbaar water voorzien zijn voor alle kinderen en zullen ook waterspelletjes gespeeld worden in de nabijheid van een ploeterbad. Dat wil niet zeggen dat er ‘kwistig’ zal omgesprongen worden met het drinkwater, maar er wordt wel op toegezien dat er noodzakelijke afkoeling en hydratatie voorhanden is.

De speelactiviteiten worden ook zoveel mogelijk in de schaduw of onder de beschutting van parasols georganiseerd en de kleinste speelpleinbezoekers zullen binnen ook verkoeling kunnen zoeken in de nabijheid vanventilators.

Het speelpleinwerking vraagt om volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:

1) gelieve de kindjes op voorhand in te smeren en zonnecrème mee te geven.

2) zorg voor een gepast hoofddeksel

Verder worden de monitoren aangespoord om de kleinsten regelmatig in te smeren en erop toe te zien dat de kinderen voldoende gehydrateerd worden. Er zullen uiteraard ook geen spelactiviteiten georganiseerd wordendie fysieke inspanningen vergen.Ook in deze extreme weersomstandigheden zullen de jeugddienst, de monitoren en de personeelsleden van de buitenschoolse kinderopvang de kinderen een toffe namiddag en onvergetelijke zomer trachten te bezorgen