Radio ZRO

Interactieve afvaltentoonstelling IDM

Het Zelzaats gemeentebestuur haalt van 13 tot 27 januari 2022 de interactieve en educatieve ‘afvaltentoonstelling’ van IDM naar Cultuurhuis ’t Klooster.  Scholen reageerden enthousiast en schreven dertien klassen in om langs te komen voor een begeleid bezoek.

Leerlingen van Sint-Laurens Secundair mochten gisteren de spits afbijten.  De interactieve tentoonstelling bestaat uit leuke foto- en spelborden. Niet allen over de meest gekende fracties zoals restafval, GFT en PMD, maar ook minder gekende afvalsoorten zoals isomo, hout en kurk komen aan bod.  Verder maken bezoekers ook kennis met composteren, worden ze meegenomen in de wereld van het hergebruik en worden er tips gegeven om voedselverspilling te voorkomen. Er wordt ook aandacht besteed aan de ‘plastic ocean’ en hoe we dit in de toekomst kunnen vermijden.

 “Waar vroeger het accent lag op de verwerking van afval, gaat de aandacht vandaag naar afvalvoorkoming,” vertelt Lotte, educatief medewerkster bij IDM.

Onderwijsschepen Isabel Dellaert is blij met de belangstelling: “Collega Steven De Vuyst haalde de afvaltentoonstelling naar onze gemeente, het is leuk vast te stellen dat de scholen hier massaal op intekenen.” 

“Hoe meer scholieren gesensibiliseerd en geïnformeerd worden over alle afvalstromen en de risico’s voor ons leefmilieu, hoe beter,” treedt milieuschepen Steven De Vuyst zijn collega bij.  “Het is ook een belangrijke preventieve maatregel die we vanuit het bestuur nemen om zwerfvuil en sluikstorten te voorkomen. Jong geleerd is oud gedaan. Dit jaar tekenen voor het eerst ook 3 klasgroepen van ‘inburgeraars’ in, wat zeker een meerwaarde is voor afvalbeheer en sorteren.”

Sponsor: Kantoor DPV