Leerlingenraad GO! Basisschool De Reigers in de bres voor meer verkeersveiligheid aan de schoolpoort!


Vandaag plaatsten leerlingen van GO! Basisschool De Reigers Zelzate nadarhekkens met slogans aan hun schoolpoort.

De leerlingen vragen meer aandacht voor verkeersveiligheid in de Leegstraat. Hiervoor ontwierpen ze zelf kleurrijke affiches en duidelijke boodschappen. Deze presenteerden ze vandaag in de buurt van de school, zodat iedereen die de drukke Leegstraat passeert, zich bewust is van de verkeerssituatie in de straat. Maar de leerlingen richten zich niet enkel tot de weggebruikers. De jonge Reigers klopten ook aan bij het gemeentebestuur.

Vorige maand werden verkeersschepen Luc Van Waesberghe (SP.A) en burgemeester Brent Meuleman (SP.A) uitgenodigd om een vergadering van de leerlingenraad bij te wonen waarop de verkeerssituatie werd besproken.

“Wij hebben toen heel goed geluisterd naar de terechte bezorgdheden van de leerlingen en hun leerkrachten” vertelt een betrokken burgemeester Brent Meuleman.  “De leerlingenraad reikte enkele constructieve voorstellen aan. Denk maar aan het inrichten van een ‘schoolstraat’ of eenrichtingsverkeer, maar ook aan beperkingen voor doorgaand zwaar transport. Ook via sociale media bereikten ons constructieve voorstellen van onze inwoners. We willen daar mee aan de slag. Verder onderzoek is uiteraard nodig.”

Ook mobiliteitsschepen Luc Van Waesberghe ondersteunt de vraag van de leerlingen. “De mobiliteitssituatie in onze gemeente is de afgelopen jaren flink gewijzigd. De vraag om meer aandacht voor verkeersveiligheid in de buurt van onze scholen is dan ook zeer terecht. Samen met onderwijsschepen Isabel Dellaert (SP.A) en onze collega’s in het schepencollege, hebben we ondertussen het initiatief genomen om een werktafel te organiseren rond dit thema. Samen met de collega’s uit het schepencollege, de administratie en een externe deskundige mobiliteit, zullen alle Zelzaatse schoolomgevingen onder de loep genomen worden en gescreend worden op verkeersveiligheid. We zijn een kleine gemeente met een dicht wegennet. Elke ingreep aan een verkeerssituatie moet doordacht gebeuren. Daarom zullen we ons met een team van experten buigen over de eventuele mogelijkheden en beperkingen. Ook de gevolgen van ingrepen moeten duidelijk in kaart worden gebracht. Het zou geweldig zijn als we in de loop van volgend jaar concrete wijzigingen konden doorvoeren.”

foto © Vivien De Baets