Lokaal dienstencentrum en sociale restaurants Assenede sluiten deuren tot en met 13 april om verspreiding coronavirus te voorkomen

Om verdere verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, en na advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid, werd beslist om dienstencentrum ‘De Piramide’ in Assenede, zijn antennes in Bassevelde, Oosteeklo en Boekhoute en de sociale restaurants te sluiten tot en met maandag 13 april 2020.  Om de kwetsbare groep mensen die gebruik maakt van het sociaal restaurant te beschermen, wordt via de vrijwilligers van aan-Z en de gemeentediensten tot en met maandag 13 april een maaltijddienst aan huis opgezet.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert momenteel alle lokale dienstencentra te sluiten. De Vlaamse regering zal hoogst waarschijnlijk deze week beslissen om de sluiting op te leggen. Daarom gaat de gemeente Assenede over tot de sluiting van haar dienstencentrum ‘De Piramide’ in de Moestuinstraat  tot en met maandag 13 april. Ook de werking van de antennes in bassevelde, Oosteeklo en Boekhoute wordt ‘on hold’ gezet.