Radio ZRO

Meetjesland verdwijnt door regioherindeling Vlaamse regering

De Vlaamse regering besliste om Vlaanderen voortaan op te delen in 17 regio’s. In de provincie Oost-Vlaanderen blijven bijgevolg nog vier regio’s over: de regio’s Gent, Waasland, Dender en Vlaamse Ardennen. Het Meetjesland wordt dus opgeslorpt in de regio Gent.

Samenwerkingsverbanden vereenvoudigen

Met het verminderen van het aantal regio’s wil Vlaanderen de lokale samenwerkingsverbanden vereenvoudigen. De bedoeling zou zijn dat gemeenten binnen dezelfde regio samenwerken met bijvoorbeeld eenzelfde afvalintercommunale, politiezone en hulpverleningszone. De regio’s vormen echter geen nieuw bestuursniveau zoals gemeenten of provincies. De gemeenten krijgen nu tien jaar de tijd om hun samenwerkingsverbanden af te stemmen op de nieuwe realiteit.