Radio ZRO

Nieuwbouw scholencampus Sint Laurens steeds hoger op de agenda.

Steeds meer wordt werk gemaakt van alle vergunningen om de oude scholencampus Maria Middelares over te hevelen naar de campus Sint Laurens. De plannen voor een nieuwbouw zullen ook grote gevolgen hebben voor voetbalclub Kvv Zelzate want het terrein van de A ploeg zal ingepalmd worden voor de realisatie van de bouwprojecten. De scholencampus zal ook een centrale nieuwe parking van 121 plaatsen voorzien . Op termijn verdwijnt de campus Maria Middelares en komen alle graden kleuter,lager,secundair en volwassenonderwijs op de nieuwe campus.