Opening Gentse horeca: de terrassen dubbel of zelfs vier keer zo groot

Of en wanneer horecazaken mogen heropenen, wordt vandaag verduidelijkt door de Nationale Veiligheidsraad. Waar mogelijk maakt de Stad Gent alvast extra ruimte vrij om terrassen op een veilige manier te heropenen. Horecazaken kunnen een aanvraag indienen om hun terras uit te breiden.

Dubbel of zelfs vier keer zo groot

Horeca-uitbaters die een terrasvergunning hebben, zullen via mail een sjabloon krijgen waarmee ze een uitbreiding van hun terras kunnen aanvragen. De ruimte voor een terras binnen de ring R40 mag maximaal verdubbelen, buiten de ring mag de vergunde terrasoppervlakte maximaal vier keer zo groot. Te allen tijde moet er een obstakelvrije doorgang van minimaal 2 meter vrijgehouden worden. Zo is een veilige passage van fietsers, voetgangers en hulpdiensten gegqrandeerd. Om extra ruimte te creëren, zijn ook parkeerplaatsen een optie.

Snelle behandeling

De uitbreiding van terrassen wordt voorlopig toegestaan tot 30 september 2020. De Stad Gent voorziet extra personeel zodat de aanvragen van de eerste 48 uur ten laatste maandag 8 juni behandeld zijn. Aanvragen die later binnenkomen, zullen binnen de 5 werkdagen behandeld worden.