Radio ZRO

Poelstraat in Zelzate breder en veiliger

Dankzij samenwerking tussen de gemeentebesturen van Assenede en Zelzate en De Zwarte Sluispolder, worden werken uitgevoerd aan de Poelstraat ter bevordering van de veiligheid van weggebruikers. Mede door het veel intensiever gebruiken van deze weg ten gevolge van de afgesloten Westkade in Sas-van-Gent, drongen ingrepen aan de infrastructuur zich op.


Er lagen langsheen het volledige traject verschillende diepe, gevaarlijke putten. De
bermen naast de smalle rijweg werden afgegraven, opgevuld en uiteindelijk worden
aangetrild met een zware wals.Momenteel is een aannemer bezig met de werken op Asseneeds grondgebied, aansluitend wordt het Zelzaats gedeelte afgewerkt. Als de weersomstandigheden het toelaten, moeten de werken in de loop van volgende week zijn afgerond.De werken op het grondgebied van Zelzate beslaan ongeveer 700 meter en worden geraamd op € 2.800,00.