Blog

Het regionale nieuws vanuit Zelzate en omstreken.

Nieuw radiotalent bij ZRO: Thoran, Yoren en Leen

Naast het uitzenden van muziek en lokale informatie, is Radio ZRO een kweekvijver voor regionaal radiotalent. In het verleden zagen we al verschillende medewerkers doorgroeien naar de grotere mediabedrijven. Maar terwijl blijft ZRO inzetten op nieuwe stemmen, waarvan er zaterdag 7 februari enkele voor het eerst on-air gaan. De Boekhoutse Thoran Slock is slechts 15 jaar, maar wist nu al de weg in te slaan in de radiostraat. Naast voetbal, scouts en skiën, voegt hij ook radio toe aan zijn hobby-lijstje. Al van …

WACHTEBEKE: Baggerwerken op de Moervaart en Boven-Durme maand vroeger afgerond

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV heeft de baggerwerken op de Moervaart en de Boven-Durme afgerond. De werken zijn vlot verlopen en zijn daardoor een maand vroeger dan voorzien klaar. Door het verwijderen van het baggerslib kan het pleziervaartverkeer in de toekomst vlotter passeren en is de waterafvoer en de ecologische verbeterd. Op de bodem van de Moervaart en de Boven-Durme was heel wat slib aanwezig. Dat slib ontstaat doordat plantenresten, afval en bladeren zich vastzetten op de bodem van de …

NIEUWS WACHTEBEKE: Hinder door werken te Axelsvaardeken

Deze graafwerken in het Axelsvaardeken om de elektriciteits- en aardgasbevoorrading van Wachtebeke en Moerbeke te versterken, gaan gepaard met grotere hinder op de rijbaan. In samenspraak met de politie besliste het gemeentebestuur om over een deel van het Axelsvaardeken eenrichtingsverkeer in te stellen. Eenrichtingsverkeer vanaf het kruispunt Kalve met Axelsvaardeken tot zo’n 150 m voorbij de oude spoorweg. Voor de fietsers wordt een aparte zone voorzien. Zij kunnen in beide richtingen blijven fietsen. Ter hoogte van het kruispunt Axelsvaardeken met …

ASSENEDE: Gemeente stelt stroomvoorziening veilig

Met de aankoop en installatie van een stroomgenerator, heeft het gemeentebestuur van Assenede gezorgd dat ze bij eventuele afkoppeling van het elektriciteitsnet, zelf voor de energievoorziening kan zorgen. Het is tot nu toe gelukkig een rustige en ‘warme’ winter, máár eigenlijk leven we nu in hartje winter en kan het alsnog stevig gaan vriezen. In Assenede heeft men de voorzorg alvast in praktijk gebracht en een generator beschikbaar heeft om straks paraat te zijn, zodat bij een dergelijke elektriciteitsonderbreking het …

Steeds meer mensen ziek…

Onze regio blijft voorlopig gespaard van de griepepidemie. Bij het gemeentebestuur van Evergem zijn er meer zieken dan normaal. “Of dit specifiek te wijten is aan de griep, kunnen we niet zeggen omdat dit niet wordt meegedeeld op het ziekteattest”, zegt schepen Filip Lehoucq. Laten we hopen dat de griepepidemie onze regio niet te pakken krijgt. Wij geven graag enkele tips mee: 1. Zorg dat je in goede conditie bent. 2. Beweeg en zoek de buitenlucht op. 3. Houd je …

KORT NIEUWS ZEEUWS-VLAANDEREN

Sluis Er is veelvuldig gebruikgemaakt van de kunstijsbaan op De Kaai gedurende de eindejaarsperiode. Het succes was zo groot dat de Middenstandsorganisatie, die de ijsbaan exploiteerde, beloofd heeft volgend jaar een nog grotere ijsbaan te laten bouwen. Hoek De Hervormde Kerk die tijdens Nieuwjaarsdag afbrandde is gesloopt. Alleen de toren blijft overeind staan. Of alles gesloopt zal worden hangt af van de beslissing van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. De brand is niet ontstaan door vuurwerk. Terneuzen In het ziekenhuis De …

NIEUWS WACHTEBEKE: Gemeente aangesloten bij Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente Wachtebeke aangesloten bij het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Meetjesland. “Op initiatief van het schepencollege en met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen kunnen onze inwoners vanaf 2015 van deze nieuwe dienstverlening gebruik maken,” zegt schepen Rudy Van Vlaender. “De bedoeling is om zoveel mogelijk eigenaars aan te sporen hun eventuele huurwoning tegen betaalbare prijzen op de markt te brengen. SVK Meetjesland huurt woningen op de private huurmarkt en onderverhuurt deze, na eventuele opfrissingswerken, aan …

NIEUWS ZELZATE: Verkeerslichten kruispunt Rijkswachtlaan met R4 gepland medio 2015

Het gemeentebestuur kreeg vorige week de bevestiging dat de langverwachte verkeerslichten op het kruispunt van de Rijkswachtlaan met de R4 geplaatst worden net voor of net na het bouwverlof 2015. Ir. Peter De Backer van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) OostVlaanderen meldde dit schriftelijk aan het college. Het kruispunt van de Rijkswachtlaan met de R4 staat in de regio bekend als een zwart punt en eiste in het verleden al verscheidene (dodelijke) verkeersslachtoffers. De sanering van het wegdek op …

NIEUWS SAS VAN GENT: Wagenbouwersbal is de start van het naderend carnaval

Zaterdag 17 januari start om 21.00 uur het eerste officiële programmaonderdeel in 2015 van het naderend carnaval. In het lokaal van de Stichting ‘De Betekoppen’ bistro ‘Reseda’, wordt dan als dank voor hun inspanningen de wagenbouwers een feestavond aangeboden. Tijdens dit gebeuren worden, dat is ook al een vele jaren durende traditie, verdienstelijke leden van de vele wagenbouwers organisaties onderscheiden. Inmiddels is ook bekend wanneer de inschrijvingen, voor deelname aan de Grote Optocht op zondag 15 februari, plaatsvinden. Dat is …