Renovatiewerken busplein interessant voor archeologen

De renovatiewerken aan het Zelzaatse busplein lijken interessant voor archeologische ontdekkingen. De grond die vijftig jaar geleden werd gebruikt om het busplein aan te leggen, is afkomstig van een nieuw uitgegraven stuk uit kanaal Gent-Terneuzen. De oude foto hierboven toont ongeveer dezelfde plaats waar nu het busplein ligt.

Mammoettanden en vuurstenen

In het zand werden toen der tijd al mammoettanden en vuurstenen gevonden. Mogelijks kunnen er nu terug schatten opgegraven worden. De vondsten van 50 jaar geleden zijn tentoon gesteld in het heemkundig museum van Zelzate.

Foto: Erik Onderdonck.