Samana Sint-Antonius schenkt kas aan vzw Lichtpunt en PVT Krekelmuyter

Met een cheque van elk 533 euro schonken Christa Faes en Anita Roegiers namens Samana Sint-Antonius, het vroegere Ziekenzorg, hun  kas weg. Zowel vzw Lichtpunt als PVT  Krekelmuyter kunnen rekenen op 533 euro extra werkingsmiddelen dit jaar.

Samana Sint-Antonius stopte eind vorig jaar met de maandelijkse koffietafels voor mensen die moeilijk te been zijn. “Zelf valt bij ons de één na de andere vrijwilliger weg wegens leeftijdsproblemen”, zegt Christa Faes namens Samana.

Anita Roegiers, ook één van de vrijwilligers: “We wensen de centen zeker in onze parochie, Sint-Antonius, te houden en hoe konden we dit beter doen door schenkingen aan deze twee organisaties die hier actief zijn”. De vertegenwoordigers van Lichtpunt en Krekelmuyter waren uiteraard tevreden. PVT Krekelmuyter, onderdeel van Sint-Jan Baptist, is een psychiatrisch verzorgingstehuis wiens bewoners langdurige of blijvend psychisch kwetsbaar zijn.  Lichtpunt is een vzw die zich blijvend inzet tegen armoede en de ongelijkheid die daaruit voortvloeit. Met een jaarlijkse beperkte toelage van het gemeentebestuur, blijven ze afhankelijk van dit soort giften. Tweewekelijks organiseren ze voedselbedelingen aan meer dan tweehonderd gezinnen. 

foto © Vivien De Baets