Terneuzen sluit jaarrekening positief af: ‘We schrijven €6.103.000 bij’

De gemeente Terneuzen heeft een flinke plus op de jaarrekening van vorig jaar. De gemeente kan een bedrag van 6.103.000 euro bijschrijven. Dit is meer dan verwacht. Het positieve resultaat komt door lagere uitgaven dan gepland, zoals minder kapitaallasten en personeelskosten. Hogere inkomsten waren er ook, onder andere door meer leges door een toename van omgevingsvergunningen en een zeer groot project.

Financiële positie versterken

De plus wil Terneuzen grotendeels (3,7 miljoen) gebruiken om de financiële positie te versterken. De gemeente gaat voorzichtig om met het goede resultaat, mede ingegeven door de grote tekorten in het sociaal domein. Het meeste geld dat in 2019 is overgebleven, zet de gemeente opzij in de algemene reserve of wordt doorgeschoven naar 2020. Zodat het geld alsnog besteed kan worden aan de zaken waarvoor het was bedoeld.

Vooruitzicht niet positief

Over 2019 is er een voordelig rekeningresultaat, maar voor 2020 en de jaren daarna zijn de vooruitzichten niet positief. Er zijn diverse ontwikkelingen die negatief zijn voor de financiële positie. Naast het Sociaal domein zijn dat de herverdeling gemeentefonds en de verwachte uitgaven aan onderwijshuisvesting. Verder wordt er uiteraard rekening gehouden met negatieve effecten door het coronavirus/COVID-19.