Radio ZRO

Tijdelijk verbod op niet-essentiële reizen naar Nederland

Vanaf morgen, woensdag, zijn niet-essentiële reizen naar buurland Nederland verboden. Een maatregel om de coronabesmettingen in te dijken. Tot 1 maart zullen er controles plaatsvinden aan de grenzen. Wie toch de grens over moet, zal een verklaring op eer moeten voorleggen.

De grens oversteken mag enkel voor deze essentiële zaken:

 • Dwingende gezinsredenen
  Gezinshereniging, bezoeken aan een echtgenoot of partner die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie, verplaatsingen in het kader van co-ouderschap, burgerlijke en religieuze huwelijken, begrafenissen of crematies (van aanverwanten of naasten).
 • Humanitaire redenen
  Verplaatsingen om medische redenen en verderzetting van een medische behandeling, bijstand aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon en bezoek aan aanverwanten in palliatieve zorg.
 • Studieredenen
  Reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een uitwisseling volgen, onderzoekers met een gastovereenkomst.
 • Inwoners van grensregio’s
  Verplaatsingen als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor activiteiten die eveneens in België toegelaten zijn.
 • Professionele redenen voor de uitoefening van de professionele activiteit
 • Divers
  Zorg voor dieren, verplaatsingen in het kader van juridische verplichtingen (voor zover deze niet digitaal kunnen gebeuren), dringende herstellingen in het kader van de veiligheid van een voertuig en een verhuizing worden ook als essentieel beschouwd.