Radio ZRO

Verbroedering Civiele Bescherming Ertvelde stopt eind dit jaar.

De vergrijzing van de bevolking heeft ook zo zijn gevolgen voor sommige verenigingen, zo zal in Ertvelde de verbroedering Ceviele bescherming eind dit jaar ophouden te bestaan en dit na 64 jaar. Ze ontstond uit de Ceviele bescherming en treed de politie bij als er hulp nodig is. Ook andere hulp waar mensen nodig zijn bij het helpen van allerhande organisaties voor verenigingen kon je op de Verbroedering rekenen. Het aantal actieve leden daalde echter snel wat een goeie werking steeds moeilijker maakte. Het gebrek aan interesse bij de jeugd om toe te treden tot de vereniging versnelde het stopzetten van de activiteiten.

Sponsor: Kantoor DPV