Radio ZRO

Vogelkrullen geplaatst in Evergemse luchtlijn

Vogelkrullen zullen er voortaan voor zorgen dat vogels de luchtlijn ter hoogte van
de R4 in Evergem beter zullen zien en er dus minder vaak zullen tegen aanvliegen. Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, plaatst deze bebakening na een studie van Natuurpunt waaruit bleek dat vogels vaak tegen deze luchtlijn aanvlogen. België telt in totaal meer dan 5.600 kilometer bovengrondse
elektriciteitsverbindingen waarvan 325 kilometer een verhoogd risico vormt voor vogels. Elia bebakende in
totaal al 50 kilometer. Uit eerste monitoring van Natuurpunt blijkt dat het aantal vogelslachtoffers drastisch daalt na het plaatsen van de bebakening.