Wachtebeke begint met autodelen

De gemeente Wachtebeke begint met het delen van auto’s. Bij autodelen maken meerdere personen om de beurt gebruik van één of meerdere wagen(s). In Wachtebeke start men binnenkort met één wagen en één vaste parkeerplaats.
Op veel plaatsen in het Meetjesland is er een tekort aan basismobiliteit: er zijn weinig of geen lijnbussen of treinverbindingen. Autodelen kan bijdragen tot toegankelijk en milieuvriendelijk vervoer. De wagen kan gereserveerd  worden via een app.