Werken aan Westkade in Sas Van Gent begonnen

Eindelijk lijkt er wat te bewegen aan de Westkade in Sas Van Gent. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart: struiken worden verwijderd en proefsleuven worden gegraven. Binnenkort worden de nieuwe damwanden besteld, zodat deze op tijd voor de reconstructie van de kade worden geleverd.

Voor het einde van het jaar klaar

Eind januari bereikten de gemeente Terneuzen, Rosier en Rijkswaterstaat overeenstemming over de aanpak van de reconstructie van de Westkade. Het bedrijf Rosier is opdrachtgever van het project en diende begin februari vergunningsaanvragen in voor de wettelijk verplichte procedure. Als er geen bezwaren worden ingediend, kan het reconstructiewerk in april van start. Rosier verwacht in dat geval de werkzaamheden voor het einde van dit jaar te kunnen afronden.

Ruim een jaar dicht

De Westkade is nu ruim een jaar dicht voor auto’s en vrachtwagens. Fietsers en voetgangers kunnen gebruikmaken van een alternatieve route over het bedrijfsterrein van Rosier. Voor auto’s en vrachtverkeer blijft de omleidingsroute via de Tractaatweg van kracht.