Radio ZRO

Werken Stoepebrug starten volgend jaar

Het gevaarlijke kruispunt aan de Stoepestraat verdwijnt daarom komt er ter hoogte van de Stoepestraat een brug over de E34 met langs beide zijden afgescheiden fietspaden. De E34 op- en afrijden zal hier niet meer mogelijk zijn. Voor een goede uitwisseling met de E34 bouwt het Agentschap Wegen en Verkeer een nieuwe verbindingsweg tussen de Stoepestraat en de Kanaalstraat (R4) in Zelzate. Ook de parallelweg die ten zuiden van de E34 ligt (Gavergrachtstraat) wordt verbreed. Voor dit project werkt het Agentschap Wegen en Verkeer samen met Aquafin en de gemeenten Assenede en Zelzate.

De gemeente en buurtbewoners zijn bezorgd want de bouw van de brug betekent dat verkeer dat voorheen ter hoogte van de Stoepestraat de E34 op- en afreed nu via de nieuwe parallelweg de E34 moet bereiken. Dit wil zeggen dat het verkeer echter via de Zelzatestraat en de Assenedesteenweg haar weg zal zoeken. Om dat te vermijden heeft onze gemeente en samen met buur Assenede bij het Agentschap Wegen en Verkeer op aangedrongen om een reeks maatregelen door te voeren die er voor zorgen dat doorgaand verkeer hier zoveel mogelijk weg blijft en de weg terug leefbaar wordt.

Zo krijgt de Assenedesteenweg een vrachtwagensluis, komen er wegversmallingen en asverschuivingen. Daarnaast komt er ook structureel onderhoud van deze wegen. Dat betekent dat het wegdek volledig wordt vernieuwd. Bijkomend worden het kruispunt van de Stoepestraat met de Trieststraat en de Zelzatestraat en het kruispunt van de Assenedesteenweg met de Kanaalstraat aangepast. Dit alles moet doorgaand verkeer maximaal langs de nieuwe ontsluitingsweg sturen.De bouw van de brug, de rotonde, de parallelle wegen kunnen eind dit jaar, begin volgend jaar van start gaan