Zelzate gaat de strijd aan met sigarettenpeuken

Het VTM- programma ‘Make Belgium Great Again’ heeft Frances Lefebure met een groep vrijwilligers in de Leuvense binnenstad sigarettenpeuken geraapt. Met succes, want ze ruimden samen meer dan 50000 peuken op. Met de actie wil Frances de strijd aangaan tegen zwerfvuil. Dit brengt de milieuraad, ‘give it back’, propere pioniers, IDM en de schepen van milieu op ideeën, ook zij zullen hun schouders zetten onder deze peukenslag maar dan in Zelzate op woensdag 20 november om 14.00u.

De ‘propere pioniers’ benadrukken dat sigarettenpeuken een groot aandeel uitmaken van het zwerfvuil in onze gemeente en daarom willen we met deze ‘peukenslag’ vooral sensibiliseren. Het blijft een heel hardnekkige gewoonte van veel rokers om hun peuken gewoon op de grond te gooien, daarom wil men een duidelijk signaal geven. Peuken horen thuis in de vuilbak en niet op de grond. Uiteraard is het nog beter om gewoonweg te stoppen met roken.

Deze actie staat ook in het teken van het peukenproject van IDM en de gemeente. Dat project bestaat erin dat men de horeca wil betrekken in de strijd tegen de peuken. Cafés en restaurants kunnen het peukencharter ondertekenen en krijgen zo een affiche en ‘bierkaartjes’ om hun klanten te sensibiliseren eveneens en zal men ook zakasbakjes verkopen. Op die manier hoopt de organisatie om een mentaliteitsverandering in gang te zetten bij de Zelzatenaar.