Radio ZRO

Zelzate stelt ambitieus klimaatplan voor

Uitgerekend op de warmste 15 september ooit stelde het gemeentebestuur in de raadzaal het klimaatadaptatieplan voor.. 

Dit plan vormt een noodzakelijke aanvulling op het klimaatactieplan, dat in het kader van het burgemeestersconvenant werd opgemaakt. Bedoeling is om de CO2-uitstoot te verminderen met 40% tegen 2030.

De gemeente wil zo de klimaatproblematiek onder de aandacht brengen en een draagvlak creëren voor deze noodzakelijke maatregelen. Herinrichten van pleintjes met meer groen tot het aanplanten van nieuwe bomen voor meer verfraaiing. verkoeling en CO2-opname. Het opvangen van regenwater en het scheiden van afval-en regenwater om verdroging tegen te gaan. Het ontharden en inzaaien/aanplanten van groene infiltratiestroken. Het college wil van Zelzate een groenere, gezondere en mooiere gemeente maken.

foto © Vivien De Baets