Radio ZRO

Zelzate zoekt nieuwe naam voor cultuurhuis


Het is al meer dan één jaar stil in CC De Brug in Zelzate. De laatste pintjes aan de toog zijn er getapt. Het is dubbel zegt Burgemeester Brent Meuleman “aan deze zaal is er heel wat nostalgie verbonden, ik leerde er men eerste pint drinken, fuiven en heb er zelf gekust met m’n eerste lief. Toch zijn we trots, de hele site zal Zelzate West deugd doen,”

deuren toe

De zaal gaat binnenkort tegen de vlakte.
Er zal in 2022 een nieuw modern cultuurhuis verrijzen.
Voor dit nieuw gebouw wil het gemeentebestuur op zoek gaan naar een naam. De naam mag geen voorvoegsel, zoals CC of COC bevatten. Het moet een naam zijn die elke Zelzatenaar en mensen van ver daarbuiten aanspreekt.

Met deze insteek werden de voorzitters van de gemeentelijke culturele raad en de heemkundige kring om advies gevraagd. Op hun beurt zullen zij hun leden vragen om drie tot vijf namen voor te stellen met een motivatie. Deze namen met hun motivatie zullen dan aan de bevolking worden voorgelegd die daaruit een keuze kan maken. De gekozen namen worden vervolgens voorgesteld aan het college van burgemeester en schepenen waarna de naam ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.