Radio ZRO

Zelzatenaren betalen voor de laatste keer forfaitaire milieubelasting van € 55

Vandaag en morgen vallen bij de Zelzatenaren de aanslagbiljetten in de bus voor de afrekening van 1e semester Diftar-huisvuilophaling.

Dit jaar betalen de Zelzaatse gezinnen voor de laatste keer de forfaitaire milieubelasting van €55,” zegt Dirk Goemaere, schepen van financiën.  “Vanaf 2022 wordt die gehalveerd en in 2024 volledig afgeschaft.  Dit maakt onderdeel uit van de ‘eerlijke taxshift’ die de Toekomstcoalitie heeft voorgesteld bij haar aantreden in 2019. Eerlijk, omdat onze taxshift de lasten verlaagt voor de inwoners en kleine zelfstandigen en er van de sterkste schouders een extra inspanning wordt gevraagd.”

Zo’n 700 kleine zelfstandigen zien hun jaarlijkse forfaitaire bijdragen hierdoor met €100 verlaagd worden. De milieubelasting van €55 die bij elk gezin in de bus valt, wordt gehalveerd in 2022 en afgeschaft in 2024. Ook de hogere kost voor afvalverwerking wordt niet aan de Zelzaatse gezinnen doorgerekend.