Zelzatetunnel voor twee weekends afgesloten richting kust

De Zelzatetunnel is alweer aan een opknapbeurt toe. De komende twee weekends gaat de tunnelkoker richting kust dicht. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal betonschade aan het begin van de tunnel aanpakken. Daarnaast zal het wegdek heraangelegd worden om geluidsoverlast te verminderen. Door de afgesloten tunnelkoker dient het verkeer bovengronds om te rijden via de brug van Zelzate.