Radio ZRO

“Dames en heren, de volgende halte is Zelzate”. Binnenkort dan toch een treinstation in Zelzate?

Een spoorverbinding tussen Gent en Terneuzen met als tussenhalte Zelzate? Over deze grensoverschrijdende spoorlijn wordt al jaren gesproken. Eerder dit jaar kwamen de Nederlandse en Belgische overheid overeen het verder te willen onderzoeken, en nu lijkt er nog meer schot in de zaak te komen.

12,5 miljoen voor tunnelkokers

In eerste instantie wordt bekeken om het goederenvervoer in de haven vaker per spoor te laten verlopen. Onlangs bleek dat de federale overheid 12,5 miljoen euro voorziet voor het project ‘Rail Gent-Terneuzen’. Daarbij komen er 3 spoorwegkokers tussen ArcelorMittal en de Rijkswachtlaan, om zo de spoorlijn door te kunnen trekken.

Naast goederen ook personenvervoer per spoor

Naast het vervoer van goederen, droomt Zelzate ook van personenvervoer per spoor. Steven De Vuyst, Zelzaats schepen en federaal parlementslid voor PVDA, volgt het dosier van nabij. “In de kamer ondervraag ik minister Gilkinet geregeld over de stand van zaken en timing. Het is belangrijk dat de gemeente Zelzate op termijn ook perspectief krijgt op een station nabij de Rijkswachtlaan. Hopelijk krijgen we binnenkort Zelzate op de rails.”

Categorieën

Archieven