Gent opent zomerscholen: extra ondersteuning voor leerlingen

Gent zal eind augustus een 8-tal zomerscholen openen. Er is plaats voor 600 leerlingen die door de coronacrisis nood hebben aan een extra ondersteuning.

Pedagogische ‘terugval’ voorkomen

Een deel van de leerlingen in Gent werd tijdens de lockdown moeilijk of niet bereikt. Niet alle kinderen hebben thuis internettoegang, een stille leerplek of de nodige ondersteuning. Om een pedagogische ‘terugval’ tijdens de zomervakantie te voorkomen, gaat de Stad Gent in op de oproep vanuit Vlaanderen en organiseert samen met een aantal partners 40 zomerklassen in 8 scholen.

Breed en ontspannend aanbod

De zomerscholen voorzien een breed en ontspannend aanbod. Het is voor alle kinderen nog steeds vakantie, leerachterstand of niet. De missie van de zomerscholen? Samen zorgen voor een kwalitatief, leerrijk, breed ontwikkelend en ontspannend pedagogisch zomerscholenaanbod in Gent.

Deze zomerscholen zijn open

Alle zomerscholen gaan door van 17 augustus tot 28 augustus 2020, behalve zomerschool Brede School (6 tot 10 juli en 17 tot 21 augustus), en zomerschool Lucerna (10 tot 21 augustus). Dit is een lijst van de zomerscholen:

  • Zomerschool Brede School, ingericht door Onderwijscentrum Gent: 11 zomerklassen in 7 Gentse wijken, gericht naar kinderen in het basisonderwijs
  • Zomerschool Expeditie 9000, ingericht door het stedelijke onderwijs: 9 zomerklassen in 3 stedelijke basisscholen
  • OKAN-Zomerscholen, ingericht door 4 aanbieders Onthaalklassen Anderstalige Nieuwkomers (HTISA, KTA-GITO, Het Spectrum De Toren van Babel en VISO): 8 zomerklassen
  • Zomerschool Lucerna, ingericht door het Lucernacollege: 7 zomerklassen in het college zelf
  • Zomerschool HTISA, ingericht door Het Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius: 2 zomerklassen voor hun leerlingen eerste graad en kinderen die de overstap maken naar het secundair onderwijs
  • Youth Start vzw: 1 zomerklas in het Balenmagazijn op de UCO-site, gericht op schoolverlaters
  • Fixxy, ingericht door Educentrum vzw: 1 zomerklas, gericht op kinderen uit de eerste graad van het secundair onderwijs en kinderen die de overstap maken naar het secundair onderwijs
  • Zomerschool Richtpunt Gent, ingericht door de pedagogische begeleidingsdienst van het provinciaal onderwijs: 1 zomerklas gericht op de OKAN-leerlingen van de middenschool én de ex-OKAN-leerlingen uit het derde jaar, volgens een systeem van teamteaching