Gewijzigde verkeerssituatie in Kluizen

Vanaf half juli wijzigt de verkeerssituatie in Kluizen. Er is een rechtstreekse verbinding tussen de Noordlaan en het Ovaal van Wippelgem gerealiseerd. Via deze nieuwe route kan je de R4 gemakkelijker bereiken.

Dit nieuwe traject brengt enkele verkeerswijzigingen met zich mee voor de dorpskern van Kluizen:

  • De maximumsnelheid van het traject Kluizendorpstraat/Wippelgem Eindeken brengen we terug naar 50 omdat we verwachten dat meer verkeer voor dit traject zal kiezen
  • De dorpskern en de wijk van de Baljuwstraat is niet meer toegankelijk voor doorgaand vrachtverkeer. Er is een tonnagebeperking van +7,5 ton (uitgezonderd plaatselijk verkeer) in:
  • Kluizendorpstraat (deel tussen Schildekenstraat en Pastoorshoek, Damstraat, Pastoorshoek, Rabautstraat, Zijbosstraat, Snoekstraat, Baljuwstraat, Papenbosstraat, Karperstraat, Baarsstraat, Forelstraat.

De gewijzigde verkeerssituatie gaat in van zodra de verkeersborden geplaatst zijn.