Infosessie ombouw R4 voor bedrijven

De R4 krijgt een volledige herinrichting tussen de N9 in Wondelgem en Zelzate (R4 West) en tussen het kruispunt aan Eurosilo en Zelzate (R4 Oost).Het aantal op- en afritten wordt verminderd en de weginfrastructuur wordt geoptimaliseerd. Zo zal het verkeer op de ringweg vlotter en veiliger kunnen verlopen, neemt het verkeer in de woonkernen af, verhoogt de bereikbaarheid van de havenbedrijven en verbetert de leefbaarheid in de kanaalzone. Tegelijk wordt ook de fietsinfrastructuur aangepakt dankzij verschillende fietsbruggen en -tunnels die zorgen
voor veilige verbindingen tussen de woonkernen langs de R4 en naar de haven. Om bedrijven te informeren omtrent de werken, nodigt de projectleider de bedrijven uit op een infosessie. Op donderdag 4 april van 13u tot 17u in het Koetshuis van Kasteeldomein Wippelgem, Kramershoek, 4, te 9940 Evergem. Inschrijven via: www.r4wo.be/infosessie