Men mag opnieuw vissen in de Zelzaatse vijver

Het kabinet van de burgemeester meldt dat, na overleg met de opzichters, er opnieuw mag gevist worden op de Zelzaatse visvijver en dit vanaf 5 augustus.Het visverbod werd ingevoerd door de uitzonderlijke droogte. 
Op 5 augustus stond er ook een viswedstrijd op het programma, De organisatie ‘Kasteelvissers’ haalt opgelucht adem. De geldende reglementering blijft van kracht: men mag maximaal 1 kilo droogvoer gebruiken en het leefnet moet minstens 3,5 meter zijn. Deze beslissing geldt tot nader order.
(De volgende viswedstrijd is op 11 augustus een initiatief van café Mondial.)