Radio ZRO

Personeelslid kinderopvang Speelwolk Zelzate test positief

Gisteren vernam het gemeentebestuur dat een personeelslid van de kinderopvang positief testte op COVID-19. Er werd dan ook een contactonderzoek binnen de dienst opgestart. Drie collega’s hadden een nauw contact en werden onmiddellijk in quarantaine geplaatst, in afwachting van een coronatest.

Met het oog op eventueel te nemen bijkomstige maatregelen, werden Kind&Gezin, de Zorgraad, medisch SPOC Dr. Van Hevele en het Agentschap Zorg en Gezondheid ingelicht en om advies gevraagd. Ook stonden we dit weekend in verbinding met het getroffen personeelslid, onze collega stelt het goed. Er werd eveneens veelvuldig overlegd met het verantwoordelijke diensthoofd en de waarnemend algemeen directeur.

Na risico-analyse werd gekomen tot het eenduidige besluit dat bijkomende quarantaine of sluiting van de diensten, noch geheel, noch gedeeltelijk, nodig zijn. Het is immers zo dat de toegepaste hygiëne- en omgangsmaatregelen in onze buitenschoolse opvang strenger zijn dan de geldende richtlijnen. De begeleiders dragen steeds een masker, ook wanneer ze in contact komen met kinderen jonger dan zes jaar. We roepen de ouders wel op om de komende 14 dagen waakzaam te zijn en aandacht te hebben voor eventuele symptomen bij hun kind.

Het medisch expertenteam adviseerde unaniem en zeer duidelijk dat een quarantaine van alle kinderen en/of volledige sluiting van onze opvanginitiatieven, disproportioneel en té drastisch zou zijn. De risico’s in de kinderopvang zijn vandaag niet groter dan de risico’s op school of in de supermarkt.