Radio ZRO

Schepen Geert Asman even buiten strijd na hartinfarct

Schepen en dokter Geert Asman deed onlangs een hartinfarct. Hij stelt het momenteel goed. De revalidatie zal een aantal maanden vergen. Geert Asman heeft  als eerste schepen een groot aantal belangrijke bevoegdheden. Omdat deze niet zomaar “on hold” kunnen gezet worden heeft de PVDA-fractie besloten Geert voorlopig te vervangen tot 1 januari. Dat geeft hem de komende periode de kans om zich toe te leggen op zijn herstel. Dirk Goemaere zal hem bijgevolg vervangen tot 1 januari, met de volle bevoegdheden van Geert.