Speelpleinwerking D’Maxz krijgt versterking van de buitenschoolse kinderopvang

Van maandag 8 juli tot en met vrijdag 23 augustus kan de Zelzaatse jeugd van 3 tot 15 jaar zich terug uitleven op het speelplein D’Maxz. Dit jaar zal deze doorgaan op de gemeentelijke basisschool De Krekel, gecombineerd met een aantal leuke daguitstappen, zoals bijvoorbeeld ‘Kid Rock’ op vrijdag12 juli in Wetteren. Hiervoor dient wel nog vooraf ingeschreven te worden. Er zijn hiervoor slechts 40 plaatsen, meer info op de jeugddienst (jens.metdepenningen@zelzate.be).
Voor de drie- tot zesjarigen komt er voor de eerste keer ook versterking vanuit de buitenschoolse kinderopvang.

Twee personeelsleden van de IBO zullen het speelplein versterken, terwijl 2 jobstudenten hen in de IBO vervangen. De jeugddienst en de buitenschoolse opvang sloegen hiervoor de handen in elkaar. Schepen De Vuyst: “We moedigen deze samenwerking vanuit het bestuur aan, opdat het aanbod van het speelplein wordt verruimd en ook kwalitatiever wordt. Het draagt ook meer bij tot de veiligheid, want er zal meer toezicht zijn en de monitoren kunnen ook leren hoe ze met de jongste kinderen kunnen omgaan.”