Radio ZRO

Voorrangsregeling Maagdekensstraat wijzigt

De Maagdekensstraat is een belangrijke doorgangsweg. Via deze straat rijdt heel wat verkeer dagelijks van Elslo naar Droogte en omgekeerd. Deze straat wordt een voorrangsweg, dat maakt de verkeerssituatie duidelijker. Er geldt dus geen voorrang van rechts meer.Vanaf het kruispunt met Elslo tot aan het kruispunt met Droogte is de Maagdekensstraat nu een voorrangsweg. Alle daarop uitkomende wegen zijn ondergeschikt.Kruispunt met Marjoleinstraat.

De Maagdekensstraat die afbuigt naar de Marjoleinstraat blijft de hoofdweg. Rijd je in de richting van Droogte, dan sla je dus eigenlijk rechtsaf. In de richting van Elslo moet je voorrang verlenen.

Categorieën

Archieven