Zelzaats milieuschepen reageert op tegenwind rondom windturbines

Zelzaats milieuschepen Steven De Vuyst reageert op de tegenwind die Open VLD Zelzate gaf op de komst van twee windturbines in de Karnemelkstraat. Volgens De Vuyst heeft het vorige gemeentebestuur, waarin Open VLD toen zat, de inplantingslocatie van één van de turbines bepaald en een principeel akkoord gegeven voor de wiekoverdraai. Een onderwerp waarover het botste op de gemeenteraad.

‘Inplantingsvoorstellen niet afgewezen’

‘Ik vind het zeer vreemd dat Open VLD de inplantingsvoorstellen van Luminus niet principieel heeft afgewezen in maart 2018, als ze niet wilden dat de turbines er zouden komen op die locatie’, verklaart de milieuschepen.

Meldpunt voor klachten

Steven De Vuyst benadrukt dat het gemeentebestuur bekommerd is over de gezondheid en de mogelijke overlast van deze turbines. Het bestuur wil daarom een meldpunt oprichten waar alle klachten over geluids- en schaduwoverlast kunnen gemeld worden. ‘De turbines zullen uitgerust zijn met stilstandsmodules met betrekking tot geluidsimpact en voldoen zowel aan de Nederlandse als Vlaamse slagschaduwnormen’, weet De Vuyst. Ook voor het nabijgelegen natuurgebied Canisvliet werd een voorwaardelijk gunstig advies verleend door het agentschap Natuur en Bos. De voorwaarde is dat er een periodieke stilstandsregeling komt voor vleermuizen, wat ook mee opgenomen werd in de voorwaarden.