Showing 58 Result(s)

Samana Sint-Antonius schenkt kas aan vzw Lichtpunt en PVT Krekelmuyter

Met een cheque van elk 533 euro schonken Christa Faes en Anita Roegiers namens Samana Sint-Antonius, het vroegere Ziekenzorg, hun  kas weg. Zowel vzw Lichtpunt als PVT  Krekelmuyter kunnen rekenen op 533 euro extra werkingsmiddelen dit jaar. Samana Sint-Antonius stopte eind vorig jaar met de maandelijkse koffietafels voor mensen die moeilijk te been zijn. “Zelf valt bij ons de één na de andere vrijwilliger weg wegens leeftijdsproblemen”, zegt Christa Faes namens Samana. Anita Roegiers, ook één van de vrijwilligers: “We wensen …

Kindergemeenteraad opent bijenhotel naast de vredesboom

Vorige maand opende de kindergemeenteraad officieel een bijenhotel naast de Vredesboom in het plantsoen tussen de Suikerkaai en de Oude Westtragel.  Eerder plaatste het gemeentebestuur al een bijenhotel in het park opgevuld kanaal, aan het Hoogbouwplein en één langs het fietspad aan de Groene Briel. “Natuur en milieu is één van de thema’s waar we rond werken in de kindergemeenteraad”, vertelt jeugdconsulente Sara Van Acker. “Momenteel werken we een meerjarenplan uit rond de thema’s mobiliteit, de creatie van speelplekken, natuur …

Eerste adviesraad voor dierenwelzijn

Maandag 17 februari 2020 is de allereerste adviesraad voor dierenwelzijn in Zelzate geïnstalleerd.  De drieëntwintig aanwezigen van de raad verkozen Liesbeth Van Moerkerke als voorzitter (op de foto zittend in het midden).  In november 2019 keurde de gemeenteraad op voorzet van schepen van dierenwelzijn Isabel Dellaert (sp.a) de oprichting van zo’n raad goed.  “De vraag kwam eigenlijk van een groepje geëngageerde burgers”, zegt schepen Isabel Dellaert. “Die inwoners vonden dat de oprichting van een adviesraad een ‘must’ was, nu er …

GO! Basisschool De Reigers sensibiliseert met verkeersactie ‘Flits’

Met de verkeersactie ‘Flits’ wil GO! Basisschool De Reigers Zelzate de leerlingen sensibiliseren om een maand lang zich zichtbaar in het verkeer te begeven.  “Dit jaar houden we een flitsmaand,” verduidelijkt directeur Benigna Van Damme.  “Dit houdt in dat de kinderen gedurende de maand februari elke dag hun fluohesje aantrekken om naar school te komen en terug naar huis te gaan.  Met zelfgemaakte vlaggetjes van oude fluovestjes aan het schoolhek, maakten we de schoolomgeving nog meer zichtbaar voor de passanten.” …

“Zelzate 20 keer op de hort voor een 2020 vol sport”

Met de beklijvende slogan ‘20 keer op de hort voor een 2020 vol sport’ lanceerde  de sportdienst eind januari zijn jaarprogramma met 20 splinternieuwe activiteiten: van verjaardagzwemmen, start 2 run en spel zonder grenzen. Kersverse sportfunctionaris Els De Smet, die de overstap van het onderwijs maakte, is  ambitieus en gaat haar eerste werkjaar in met een programma vol sportactiviteiten voor elk wat wils.  Met een overvolle kalender vol toffe en vernieuwende sportactiviteiten hoeft de modale Zelzatenaar zich niet te vervelen: …

38 nieuwe zomereiken aangeplant in de kanaalgemeente

Deze morgen plantten enkele vrijwilligers van de Zelzaatse milieuraad en de vzw Give it Back 38 zomereiken naast het fietspad dat de Groene Briel met de Denderdreve verbindt. Natuur-en milieuorganisatie ‘Give it Back’ kocht onlangs 38 zaailingen van de Oosteeklose Vredesboom aan en schonk deze aan de gemeente. De aanplant vervangt de populieren, waarvan de wortels het fietspad dermate beschadigden dat er een onveilige situatie ontstond.  “Zomereiken vormen geen gevaar voor het wegdek,” zegt milieuschepen Steven De Vuyst.  “We hebben …

Zelzaatse bib doet mee aan Schrijf-ze-VRIJdag

Op vrijdag 7 februari doet de bibliotheek mee met de Schrijf-ze-VRIJdag. Bijna 100.000 leerlingen in meer dan 500 scholen zetten zich op die dag in voor mensenrechten. Ook de leerlingen van het Atheneum in Zelzate en het college van burgemeester en schepenen komen vrijdagochtend brieven schrijven in de Zelzaatse bib. Daarna kunnen ook de reguliere bezoekers brieven schrijven. De bibliotheek zorgt voor pen & papier, enveloppen & postzegels. Mensenrechten Op Schrijf-Ze-VRIJdag vraagt Amnesty International aandacht voor jonge mensenrechtenverdedigers. Dat zijn jongeren die opkomen …

Werken dorpskernvernieuwing Wachtebeke

De laatste fase  van de dorpskernvernieuwing  in Wachtebeke focust zich op de doortocht van de N449. De heraanleg van deze gewestweg start met werken van de nutsmaatschappijen. Op maandag 17 februari beginnen  deze in de Meersstraat (tussen Dorp en Overledebrug).  De werken nemen 86 werkdagen in beslag en duren zonder weerverlet tot 24 juni 2020.  Voor de fietsers voorziet men een omleiding via het jaagpad aan Overledebrug tot op het Dorp.  Voor het autoverkeer via de N70/R4.

Diplomauitreiking Zelzaatse techniekacademie

Na twaalf weken ondergedompeld te zijn in de wereld van techniek, ontvingen dertien jongens en meisjes het  diploma van de techniekacademie.  Een robot maken, een deuralarm of een periscoop in mekaar steken en een geleid bezoek aan een chemisch bedrijf, het stond allemaal op het programma.   “Bedoeling was om via hun eigen leefwereld hen technologie bij te brengen,” verduidelijkt onderwijsschepen Isabel Dellaert.    Dit gloednieuwe initiatief  van het gemeentebestuur en Hogeschool VIVES richtte zich op jongeren uit het 5de en …

Gouden Evy Poppe mag gulden boek tekenen

Snowboardster Evy Poppe (15) werd vorige week olympisch kampioene in de discipline slopestyle tijdens de Olympische Jeugdspelen in het Zwitserse Lausanne. Net voor de aanvang van de jongste gemeenteraad verwelkomden meer dan honderd fans snowboardkampioene Evy Poppe als een echte ‘sneeuwkoningin’.   De kanaalgemeente leefde de hele week mee met deze jonge sportster, de ontvangst op het gemeentehuis was het orgelpunt.  Op de trappen stonden een vertegenwoordiging van Evy’s vroegere school, familie en vrienden, de Chiromeisjes van Samjolé, toen de Olympische …