Lagere energiefactuur voor Gemeentelijke basisschool De Krekel

Schepen van Onderwijs Isabel Dellaert en schepen van klimaat Steven De Vuyst zijn in hun nopjes omdat nieuwe verwarmingsinstallatie in basisschool De Krekel gecompartimenteerd zal zijn, wat ervoor zorgt dat niet de gehele school verwarmd wordt als enkel bepaalde ruimtes in gebruik worden genomen. “Als gemeentebestuur hebben we dan ook beslist om een subsidieaanvraag in te dienen bij de Vlaamse overheid, in het kader van de oproep tot ‘lokale energieprojecten’. De nieuwe verwarmingsinstallatie zal veel energie-efficiënter zijn, en daarom werd de projectsubsidie ook goedgekeurd.” aldus Steven de Vuyst. De totale investeringskost van dit project bedraagt afgerond 334.000 euro, waarvan de investering in de compartimentering na 10 jaar terugverdiend wordt door de jaarlijkse energiebesparing. De subsidie die Vlaanderen toekent, bedraagt wel slechts 1 euro per inwoner, wat neerkomt op 12.700 euro.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *